For ledere: Få trivslen og effektiviteten tilbage

Er der så mange forstyrrelse i din hverdag, at du ikke kan få arbejdsro?

Afløser det ene udviklingsprojekt det næste uden at få tid til at forankre?

Det er ikke meningen, at virksomhedens mål skal nås på bekostning af medarbejderes trivsel. De skal ikke behandles som ressourcer, som kan udnyttes og opbruges.  

De skal behandles som et aktiv, som skal plejes og forbedres, så de kan holde i mange år.

Din hverdag er måske præget af konflikt eller mistrivsel blandt dine medarbejdere og måske ærgrer du dig over, at din tid går med drift fremfor at bruge din tid på at lede dine medarbejdere.

Men hvis du stadig læser med, så har du det rigtige værdisæt og der findes en vej frem...

For du kan nemlig skabe en effektiv afdeling i trivsel, hvor der er fokus på meningsfuld vækst. 

Jeg hjælper ledere med at skabe tillid og lette præstationspresset, så medarbejderne holder på den lange bane!

Dine medarbejdere er hele mennesker i hele liv og hvis du som leder opfatter dem sådan, påtager du dig et medansvar for at beskytte og realisere deres potentiale.

Derfor skal du være klar til at ændre jeres tilgang til mennesker og skabe et rart sted at arbejde. Det er muligt og jeg vil hjælpe dig.

Min tilgang

Når du starter et forløb hos mig, arbejder jeg på tre forskellige niveauer: Dig som leder, afdelingen og den enkelte medarbejder.

På alle niveauer gælder, at læringen sker i mellemrummet mellem nye indsigter og mestring af dem i hverdagen. Det betyder, at I skal arbejde med redskaberne og ændringerne imellem møderne med mig. 

Det tager tid at forankre ændringer og der findes ingen quick-fix. Derfor er opfølgning centralt for at skabe forhold for dine medarbejdere, som de trives i.

Gennem vores møder finder vi sammen ind til de redskaber, der harmonerer med jeres nuværende organisation.


Her kan du se mine priser og forløb

Jeg skræddersyr altid ud fra der, hvor du er, så derfor er det vigtigt, at vi taler sammen om netop dit forløb. Det kan indeholde elementer fra bæredygtig ledelse, coaching og stresshåndtering.

Nedenfor kan du lade dig inspirere af omfang.

Så er du klar til at (gen)finde overblikket og skabe et arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere trives ?

Kontakt mig her med henblik på en uforpligtende telefonisk samtale om længde og form af et forløb.